HK_LN01

Dung lượng lưu trữ: 500 MB
Băng thông / tháng: 10 GB
Panel điều khiển: Directadmin
Addon domain: 02
Parked domain: 10
Sub-domain: 10
MySQL: 02

HK_LN02

Dung lượng lưu trữ: 1250 MB
Băng thông / tháng: 25 GB
Panel điều khiển: Directadmin
Addon domain: 05
Parked domain: 25
Sub-domain: 25
MySQL: 05

HK_LN03

Dung lượng lưu trữ: 2500 MB
Băng thông / tháng: 50 GB
Panel điều khiển: Directadmin
Addon domain: 10
Parked domain: 50
Sub-domain: 50
MySQL: 10

HK_LN04

Dung lượng lưu trữ: 10 GB
Băng thông / tháng: 150 GB
Panel điều khiển: Directadmin
Addon domain: 30
Parked domain: 150
Sub-domain: 150
MySQL: 30

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.81.220.239) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký