HK_UL01

Disk space: 1000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 01
MySQL accounts: 01
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL02

Disk space: 3000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 03
MySQL accounts: 03
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL03

Disk space: 5000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 05
MySQL accounts: 05
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL04

Disk space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 10
MySQL accounts: 10
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký