HK_UL01

Disk space: 1000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 01
MySQL accounts: 01
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL02

Disk space: 3000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 03
MySQL accounts: 03
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL03

Disk space: 5000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 05
MySQL accounts: 05
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

HK_UL04

Disk space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 10
MySQL accounts: 10
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.145.65.62) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution