HK_VPS W1

CPU: 1 vCore E5520
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W2

CPU: 1v Core E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W3

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W4

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W5

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 320GB
RAM: 3072MB
Bandwidth: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.224.230.193) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution