HK_VPS W1

CPU: 1 vCore E5520
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W2

CPU: 1v Core E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W3

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W4

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPS W5

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 320GB
RAM: 3072MB
Bandwidth: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký