HK_RW1

Disk space: 5.000 MB
Bandwidth: 300.000 MB
Hosting account: Unlimited
Addon/Parked domain: Unlimited
Email account: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
MSSQL: 20

HK_RW2

Disk space: 20.000 MB
Bandwidth: 900.000 MB
Hosting account: Unlimited
Addon/Parked domain: Unlimited
Email account: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
MSSQL: 45

HK_RW3

Disk space: 40.000 MB
Bandwidth: 1.200.000 MB
Hosting account: Unlimited
Addon/Parked domain: Unlimited
Email account: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
MSSQL: 60

HK_RW4

Disk space: 80.000 MB
Bandwidth: 1.500.000 MB
Hosting account: Unlimited
Addon/Parked domain: Unlimited
Email account: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
MSSQL: 85

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký