HK_VPSVN L1

CPU: E5405/E5410/E5506
HDD: 40GB
RAM: 512MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L2

CPU :E5620
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L3

CPU: E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L4

CPU: E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L5

CPU: E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký