HK_VPSVN L1

CPU: E5405/E5410/E5506
HDD: 40GB
RAM: 512MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L2

CPU :E5620
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L3

CPU: E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L4

CPU: E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited

HK_VPSVN L5

CPU: E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.198.237.165) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution