HK_COLO 1U

Datacenter: DTS
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps / 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

HK_COLO 2U

Datacenter: DTS
Rack: 2U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps / 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

VDC Colocation Limited

Datacenter: VDC
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps
IP: 1
Bandwidth: 1200GB
Reset/Shutdown: Yes

VDC Colocation Unlimited

Datacenter: VDC
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.196.87.74) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution