HK_COLO 1U

Datacenter: DTS
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps / 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

HK_COLO 2U

Datacenter: DTS
Rack: 2U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps / 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

VDC Colocation Limited

Datacenter: VDC
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps
IP: 1
Bandwidth: 1200GB
Reset/Shutdown: Yes

VDC Colocation Unlimited

Datacenter: VDC
Rack: 1U
UPS: Yes
Air Conditioner: Yes
Network Speed: 100Mbps
IP: 1
Bandwidth: Unlimited
Reset/Shutdown: Yes

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký