X3440

CPU: X3440 2.53Ghz
RAM: 1 x 4GB ECC DDR3
HDD: 1 x 250GB SATA2
RAID: 0 / 1
Bandwidth: Unlimited
IP: 05 IP Addresses

E3-1220

CPU: 1 x E3-1220
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1

E3-1240

CPU: 1 x E3-1240
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1

E3-1270

CPU: 1 x E3-1270
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1

E5606

CPU: 2 x E5606
RAM: 2 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 500GB
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1

E5620

CPU: 2 x E5620
RAM: 2 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 500GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1

Secure Transaction Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (54.234.45.10) sẽ được hệ thống lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký