Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ


HK_VPS W1

CPU: 1 vCore E5520
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited
 • 2,950,000 VND 3 tháng
 • 5,425,000 VND 6 tháng
 • 9,875,000 VND 1 năm
 • 17,775,000 VND 2 năm + -1 VND Phí cài đặt

HK_VPS W2

CPU: 1v Core E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited
 • 3,950,000 VND 3 tháng
 • 7,250,000 VND 6 tháng
 • 13,175,000 VND 1 năm
 • 23,700,000 VND 2 năm

HK_VPS W3

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited
 • 4,750,000 VND 3 tháng
 • 8,700,000 VND 6 tháng
 • 15,800,000 VND 1 năm
 • 28,450,000 VND 2 năm

HK_VPS W4

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited
 • 5,925,000 VND 3 tháng
 • 10,875,000 VND 6 tháng
 • 19,750,000 VND 1 năm
 • 35,575,000 VND 2 năm

HK_VPS W5

CPU: 2 vCore E5620
HDD: 320GB
RAM: 3072MB
Bandwidth: Unlimited
 • 8,900,000 VND 3 tháng
 • 16,300,000 VND 6 tháng
 • 29,650,000 VND 1 năm
 • 53,350,000 VND 2 năm

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: