info@hkda.vn + 844 3259 5995

HK_LN01

Gói dịch vụ được xây dựng trên nền Linux và sử dụng mã nguồn lập trình PHP cùng hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL, phù hợp với các mã nguồn mở phổ biến trên thế giới như XenForo, IBP, VBB, Joomla, WordPress, Nuke... Đồng thời gói dịch vụ Hosting Linux còn hỗ trợ thêm rất nhiều tiện ích cho người sử dụng để theo dõi tài nguyên gói dịch vụ, tối ưu hóa và bảo mật cho website.

Toàn bộ server đều được đầu tư công nghệ mới với bộ xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2670, bộ nhớ RAM 32GB chuyên dụng cho server (ECC RAM - FB-DIMM) đảm bảo được sự ổn định cũng như khả năng xử lý cao nhất..


Disk space: 500 MB
Bandwidth: 10 GB
Addon domain: 02
Parked domain: 10
Sub-domain: 10
MySQL Account: 02
165,000 VND
6 tháng

HK_LN02

Gói dịch vụ được xây dựng trên nền Linux và sử dụng mã nguồn lập trình PHP cùng hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL, phù hợp với các mã nguồn mở phổ biến trên thế giới như XenForo, IBP, VBB, Joomla, WordPress, Nuke... Đồng thời gói dịch vụ Hosting Linux còn hỗ trợ thêm rất nhiều tiện ích cho người sử dụng để theo dõi tài nguyên gói dịch vụ, tối ưu hóa và bảo mật cho website.

Toàn bộ server đều được đầu tư công nghệ mới với bộ xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2670, bộ nhớ RAM 32GB chuyên dụng cho server (ECC RAM - FB-DIMM) đảm bảo được sự ổn định cũng như khả năng xử lý cao nhất..


Disk space: 1250 MB
Bandwidth: 25 GB
Addon domain: 05
Parked domain: 25
Sub-domain: 25
MySQL Account: 05
227,000 VND
3 tháng

HK_LN03

Gói dịch vụ được xây dựng trên nền Linux và sử dụng mã nguồn lập trình PHP cùng hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL, phù hợp với các mã nguồn mở phổ biến trên thế giới như XenForo, IBP, VBB, Joomla, WordPress, Nuke... Đồng thời gói dịch vụ Hosting Linux còn hỗ trợ thêm rất nhiều tiện ích cho người sử dụng để theo dõi tài nguyên gói dịch vụ, tối ưu hóa và bảo mật cho website.

Toàn bộ server đều được đầu tư công nghệ mới với bộ xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2670, bộ nhớ RAM 32GB chuyên dụng cho server (ECC RAM - FB-DIMM) đảm bảo được sự ổn định cũng như khả năng xử lý cao nhất..


Disk space: 2500 MB
Bandwidth: 50 GB
Addon domain: 10
Parked domain: 50
Sub-domain: 50
MySQL Account: 10
825,000 VND
6 tháng

HK_LN04

Gói dịch vụ được xây dựng trên nền Linux và sử dụng mã nguồn lập trình PHP cùng hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL, phù hợp với các mã nguồn mở phổ biến trên thế giới như XenForo, IBP, VBB, Joomla, WordPress, Nuke... Đồng thời gói dịch vụ Hosting Linux còn hỗ trợ thêm rất nhiều tiện ích cho người sử dụng để theo dõi tài nguyên gói dịch vụ, tối ưu hóa và bảo mật cho website.

Toàn bộ server đều được đầu tư công nghệ mới với bộ xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2670, bộ nhớ RAM 32GB chuyên dụng cho server (ECC RAM - FB-DIMM) đảm bảo được sự ổn định cũng như khả năng xử lý cao nhất..


Disk space: 10 GB
Bandwidth: 150 GB
Addon domain: 30
Parked domain: 150
Sub-domain: 150
MySQL Account: 30
1,350,000 VND
3 tháng

Powered by WHMCompleteSolution