Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ


HK_LN01

Disk space: 500 MB
Bandwidth: 10 GB
Addon domain: 02
Parked domain: 10
Sub-domain: 10
MySQL Account: 02
 • 165,000 VND 6 tháng
 • 300,000 VND 1 năm
 • 540,000 VND 2 năm
 • 900,000 VND 3 năm

HK_LN02

Disk space: 1250 MB
Bandwidth: 25 GB
Addon domain: 05
Parked domain: 25
Sub-domain: 25
MySQL Account: 05
 • 227,000 VND 3 tháng
 • 412,500 VND 6 tháng
 • 750,000 VND 1 năm
 • 1,350,000 VND 2 năm

HK_LN03

Disk space: 2500 MB
Bandwidth: 50 GB
Addon domain: 10
Parked domain: 50
Sub-domain: 50
MySQL Account: 10
 • 825,000 VND 6 tháng
 • 1,500,000 VND 1 năm
 • 2,850,000 VND 2 năm

HK_LN04

Disk space: 10 GB
Bandwidth: 150 GB
Addon domain: 30
Parked domain: 150
Sub-domain: 150
MySQL Account: 30
 • 1,350,000 VND 3 tháng
 • 2,475,000 VND 6 tháng
 • 4,500,000 VND 1 năm
 • 8,100,000 VND 2 năm

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: