Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ


HK_VPSVN L1

CPU: E5405/E5410/E5506
HDD: 40GB
RAM: 512MB
Bandwidth: Unlimited
 • 2,100,000 VND 3 tháng
 • 3,300,000 VND 6 tháng
 • 5,400,000 VND 1 năm
 • 8,400,000 VND 2 năm

HK_VPSVN L2

CPU :E5620
HDD: 80GB
RAM : 768MB
Bandwidth: Unlimited
 • 2,950,000 VND 3 tháng
 • 5,425,000 VND 6 tháng
 • 9,875,000 VND 1 năm
 • 17,775,000 VND 2 năm

HK_VPSVN L3

CPU: E5620
HDD: 120GB
RAM: 1024MB
Bandwidth: Unlimited
 • 3,950,000 VND 3 tháng
 • 7,250,000 VND 6 tháng
 • 13,175,000 VND 1 năm
 • 23,700,000 VND 2 năm

HK_VPSVN L4

CPU: E5620
HDD: 160GB
RAM: 1536MB
Bandwidth: Unlimited
 • 4,750,000 VND 3 tháng
 • 8,700,000 VND 6 tháng
 • 15,800,000 VND 1 năm
 • 28,450,000 VND 2 năm

HK_VPSVN L5

CPU: E5620
HDD: 200GB
RAM: 2048MB
Bandwidth: Unlimited
 • 5,925,000 VND 3 tháng
 • 10,875,000 VND 6 tháng
 • 19,750,000 VND 1 năm
 • 35,575,000 VND 2 năm

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: