Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ


X3440

CPU: X3440 2.53Ghz
RAM: 1 x 4GB ECC DDR3
HDD: 1 x 250GB SATA2
RAID: 0 / 1
Bandwidth: Unlimited
IP: 05 IP Addresses
 • 33,600,000 VND 1 năm
 • 60,480,000 VND 2 năm

E3-1220

CPU: 1 x E3-1220
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1
 • 10,981,300 VND 3 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 21,335,160 VND 6 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 40,160,120 VND 1 năm + 1,045,880 VND Phí cài đặt

E3-1240

CPU: 1 x E3-1240
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1
 • 11,922,460 VND 3 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 23,217,480 VND 6 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 43,925,200 VND 1 năm + 1,045,880 VND Phí cài đặt

E3-1270

CPU: 1 x E3-1270
RAM: 1 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 250GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1
 • 13,491,280 VND 3 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 26,355,120 VND 6 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 47,690,060 VND 1 năm + 1,045,880 VND Phí cài đặt

E5606

CPU: 2 x E5606
RAM: 2 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 500GB
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1
 • 15,687,540 VND 3 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 30,119,980 VND 6 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 57,730,200 VND 1 năm + 1,045,880 VND Phí cài đặt

E5620

CPU: 2 x E5620
RAM: 2 x 2GB ECC DDR3
HDD: 2 x 500GB SATA2
RAID: 0 hoặc 1
Bandwidth: 1000GB
IP: 1
 • 17,570,080 VND 3 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 33,383,020 VND 6 tháng + 1,045,880 VND Phí cài đặt
 • 63,427,760 VND 1 năm + 1,045,880 VND Phí cài đặt

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: