Chính sách chia sẻ doanh thu

Bạn đang hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực Web, dịch vụ mạng và dịch vụ trực tuyến, bạn là sinh viên, học sinh …Bạn muốn kiếm tiền trên Internet. Hãy tham gia chương trình chia sẻ doanh thu trực tuyến cùng HKDA Việt Nam.

Rất đơn giản bạn chỉ cần giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ của HKDA Việt Nam bạn sẽ được hưởng một phần doanh thu từ HKDA Việt Nam trong suốt thời gian khách hàng bạn giới thiệu sử dụng dịch vụ của HKDA Việt Nam.

chiasedoanhthu

Đăng ký tham gia chương trình chia sẻ doanh thu
– Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng dịch vụ của HKDA Việt Nam, hãy đăng ký tài khoản tại: http://hkda.vn/register.php
– Đăng nhập vào hệ thống quản lý tài khoản của HKDA Việt Nam tại http://hkda.vn/clientarea.php. Và click vào “Affiliate” để tham gia chương trình.
– Bạn sẽ nhận được link tham gia chương trình của bạn có dạng http://hkda.vn/aff.php?aff=xxx. Khách hàng bạn giới thiệu đăng ký dịch vụ của HKDA Việt Namthông qua link của bạn. (Mỗi link dùng để phân biệt khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ do ai giới thiệu)


Mức chia sẻ doanh thu
– Bạn sẽ nhận được 10% số tiền do khách hàng của bạn giới thiệu thanh toán cho các dịch vụ sau : Web Hosting, Đại lý Hosting, VPS Hosting.
– Với dịch vụ “Thiết kế website” mức chia sẽ doanh thu là 20% một lần duy nhất.
– Bạn sẽ nhận được 3% số tiền do khách hàng của bạn giới thiệu thanh toán cho các dịch vụ sau : Dedicated Server, Colocation.


Quy định của chương trình
– Khách hàng bạn giới thiệu phải sử dụng dịch vụ ít nhất 1 tháng, và phần lợi nhuận bạn sẽ được ghi vào tài khoản của bạn và được thanh toán vào cuối tháng (tính từ lúc khách hàng của bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của HKDA Việt Nam).
– Chương trình chia sẽ doanh thu là một chương trình hợp tác giữa bạn và HKDA Việt Nam đôi bên cùng có lợi, bạn giới thiệu thêm khách hàng cho HKDA Việt Nam, HKDA Việt Nam sẽ chia sẽ lợi nhuận lại cho bạn. Vì vậy tất cả các giới thiệu không đem lại doanh thu cũng như lợi nhuận cho HKDA JSC, HKDA JSC sẽ không chia sẽ lại doanh thu cho bạn. Ví dụ: bạn tự giới thiệu cho chính bạn …
– Với các dịch vụ “Thuê Server riêng”, “Thuê chỗ đặt Server”, “Thiết kế website” có thể chấp nhận giới thiệu không thông qua link giới thiệu, ngoài ra tất cả các dịch vụ khác phải được giới thiệu trực tuyến trên Internet qua link giới thiệu do HKDA Việt Nam cung cấp.
– Số tiền hoa hồng trong tài khoản của bạn có thể dùng để thanh toán dịch vụ của HKDA Việt Nam, hoặc có thể rút ra bằng tiền mặt.
– Số tiền hoa hồng của bạn phải từ 500,000 VNĐ trở lên bạn mới có thể rút ra hoặc sử dụng được.
– Giới thiệu link chia sẻ doanh thu của bạn lên các diễn đàn, blog, hay trang web của riêng bạn dưới dạng liên kết hoặc banner, chúng tôi không ủng hộ hình thức spam, việc chia sẻ doanh thu chấm dứt nếu bạn spam làm ảnh hưởng đến uy tín của HKDA Việt Nam.Không chấp nhận việc tự giới thiệu cho bản thân.


Cách thức thanh toán
– Thanh toán trực tiếp tại văn phòng của HKDA Việt Nam.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, số tài khoản do bạn cung cấp (mức phí chuyển khoản sẽ được tính cho bạn).
– Thanh toán qua PayPal (nếu bạn có tài khoản PayPal).

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký