Quản trị máy chủ

Với dịch vụ quản trị server của HKDA Việt Nam máy chủ của quý khách sẽ được cấu hình, bảo mật và cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu, hoạt động của hệ thống được giám sát 24/24, giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ của HKDA Việt Nam đảm bảo hệ thống máy chủ luôn được mở rộng và phát triển phù hợp với nhu cầu của bạn.


  • Máy chủ của bạn được quản trị bởi đội ngũ kỹ thuật của HKDA Việt Nam có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề về hệ thống, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
  • Hệ thống của bạn được giám sát 24/24 bằng thiết bị và kỹ thuật hiện đại của HKDA Việt Nam, đảm bảo luôn phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố.
  • Giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư cho đội ngũ IT và công cụ giám sát máy chủ.
  • Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh do hệ thống hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí.

Part Managed

- Cài đặt và cấu hình toàn bộ máy chủ hoàn tất các services: APACHE, FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.
- Cài đặt Control Panel. Hướng dẫn các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.
- Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security.
- Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT và không được phép truy xuất trái phép vào server của khách hàng nếu không có yêu cầu.
- Monitor thường xuyên các services (web, mail, …) và thông báo khách hàng.
- Khắc phục sự cố khi có yêu cầu của khách hàng.


Đăng ký
Full Managed

- Cài đặt và cấu hình toàn bộ máy chủ hoàn tất các services: APACHE, FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.
- Cài đặt Control Panel. Hướng dẫn các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.
- Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security
- Monitor thường xuyên các services (web, mail, …) và khắc phục sự cố (hệ thống overload, ddos attacking, hacking, service unavailable, …) ngay lập tức.
- Theo dõi logs định kỳ và có báo cáo sử dụng tài nguyên hàng tháng.
- Sau lưu dữ liệu đình kỳ 1 tuần / 1 lần.


Đăng ký

Powered by WHMCompleteSolution

Đăng ký